White Label

Vår SaaS-plattform i skräddarsydd version

Boka demo

White Label för full flexibilitet

För omsorgs- och vårdaktörer som vill ha en egen profilerad plattform erbjuder vi en så kallad white label-lösning.

Vår SaaS-plattform med alla dess mjukvarulösningar ligger som grund, men vi anpassar gränssnittet och klär om ”skalet”, efter kundens grafiska profil. Kunden väljer själv hur de vill namnge de olika lösningarna. Kort sagt, vi tillhandahåller tekniken, men plattformen bär kundens signum.

Kontakta oss

Våra mjukvarulösningar

Vi erbjuder mjukvarulösningar för en optimerad omsorg och service, ökad livskvalitet för äldre, samt trygghet för anhöriga.

Seniora Manager

Ett webbadminsystem som effektiviserar dagliga verksamheten för omsorgs- och vårdbolag. Förutom att ge snabbare kommunikationsvägar och automatisera manuella arbetsflöden, medför det bättre service och en möjlighet till ökade intäkter.

Läs mer

Seniora App – Privat

Omsorgstagare, anhöriga och vårdgivare kommunicerar enkelt med varandra. Personal och besök verifieras. Tjänster och hjälpmedel kan enkelt beställas. Användaren får en dagöversikt och tips om lokala evenemang. Statusrapportering till anhöriga efter besök.

Läs mer

Seniora App – Företag

Det dagliga arbetet för omsorgspersonal underlättas genom förbättrad och förenklad kommunikation internt, samt även med omsorgstagare och anhöriga. Lägg därtill administrativa tidsvinster, optimerad service och nya intäktsmöjligheter.

Läs mer

Seniora Commerce

En e-handelslösning som är integrerad i appen Seniora samt företagets befintliga webbmiljö och möjliggör smidig försäljning av hjälpmedelsprodukter och omsorgsinsatser som inte täcks av offentlig finansiering, övriga hemservicetjänster och tjänster via samarbetspartners direkt till slutkunden, dvs omsorgstagare och anhöriga.

Läs mer