Seniora

Arenan för alla som berörs av hemservice och hemtjänst.

Boka demo

Digital plattform som driver affären och gör seniorlivet bättre

Vår unika plattform Seniora vänder sig till omsorgs- och vårdbolag som vill erbjuda framtidens äldreomsorg. Här sammanlänkas omsorgs- och vårdaktörer, pensionärer, omsorgstagare, närstående och kommunen. Digitala tjänster och e-handelslösningar integreras med den dagliga omsorgen och servicen, vilket förenklar kommunikationen, effektiviserar den dagliga verksamheten och skapar nya intäktsmöjligheter genom att tillgängliggöra tjänster och produkter direkt till omsorgstagare och anhöriga.

Plattformen består av flertalet lösningar och kan skräddarsys efter behov. Plattformen består idag av webbadminssystemet Seniora Manager, appen Seniora, samt e-handelsplattformen Seniora Commerce.

Seniora Manager

Seniora Manager är ett webbadminsystem som förenklar den dagliga verksamheten för vård- och omsorgsbolag. Dess funktioner effektiviserar administrationen och underlättar kund- och personalhanteringen. Det ger snabbare kommunikationsvägar och automatiserar manuella arbetsflöden, vilket medför bättre kundservice och en möjlighet till ökade intäkter.

Seniora App – för vårdpersonal

Appen vänder sig till omsorgspersonal som gör hembesök eller arbetar på boenden. Man kommunicerar enkelt internt, samt med omsorgstagare och dess närstående som löpande hålls uppdaterade om besök och sina käras mående, exempelvis med bilder från besöken. Servicen säkerställs genom att besök verifieras när de är utförda och med en enkel knapptryckning meddelar personal att de är på väg samt eventuell försening. Baspersonal kan också enkelt dela viktig besöksinformation med samordnare, samt direkt i appen rekommendera tjänster och produkter till omsorgstagare och närstående.

Seniora App – för privatpersoner

Seniora-appen vänder sig till dem som är 65+, med eller utan hemtjänst, samt till dem som är närstående till någon med hemtjänst. Här bokar man enkelt hemservice- och omsorgstjänster, köper hjälpmedel och får tips om och kan boka in sig på roliga evenemang. I de fall man har hemtjänst kommunicerar man också smidigt med omsorgsgivaren. För ökad trygghet skickas notis som verifierar vem som kommer innan besök. Närstående får bekräftelse på att besöken utförts och hålls löpande uppdaterade om sina käras mående med bilder från besöken.

Seniora Commerce

Seniora Commerce är en e-handelsplattform för hjälpmedelsprodukter och tjänster som Seniora-anslutna omsorgsbolag erbjuder mot privat finansiering. Det vill säga omsorgsinsatser som inte täcks av offentlig finansiering, övriga hemservicetjänster som bolaget själva utför, samt tjänster som utförs via samarbetspartners. Tjänster och produkter beställs enkelt som i en vanlig webbshop. Produkter levereras direkt till slutkunden alternativt till omsorgsbolaget för personlig utleverans. Orderhantering och distribution sköter vi. Betalning sker vid beställning. Antingen med betalkort, Klarna eller faktura. Bokning och tid för utförandet av tjänst planeras och bekräftas av samordnare/planerare. Plattformen är integrerad i företagets befintliga webbmiljö.

Implementering/integrationer

Plattformen är anpassad för systemintegrationer med öppen standard så att vi kan koppla våra produkter mot befintliga miljöer, flöden och processer.

Seniora-plattformen kan användas i sitt originalutförande (standardlicens) eller anpassas efter en företagsprofil med eget namn och utseende (white label).

Standardlicens

Med en standardlicens används Senioras mjukvarulösningar i sitt originalutförande.

White label

Vår utvecklade teknik ligger som grund, men vi anpassar gränssnittet och klär om ”skalet”, efter kundens grafiska profil. Kunden väljer själv hur de vill namnge de olika lösningarna. Kort sagt, vi tillhandahåller tekniken, men plattformen bär kundens signum.

Kontakta oss