Investerare

Tillsammans kan vi förbättra äldreomsorgen

Genom att investera i oss, investerar du i framtiden för äldreomsorg och teknologins potential att förändra och göra skillnad för en växande demografisk grupp och samhället som helhet.

Med en unik fusion av äldreomsorg och teknologi lägger vi grunden för att kunna ge våra äldre en trivsam och trygg vardag med hög livskvalitet.

Bakom axCurae finns idag +25 investerare inklusive grundarna. Andra externa parter är Almi och SEB.

Tillsammans kan vi förbättra äldreomsorgen.

Kontakt

Vill du veta mer om vår verksamhet, strategi och hur vi skapar värde? Mejla oss eller kontakta vår vd Per Andersson på telefon 076-510 04 90.

Kontakta oss