axCurae-modellen

Omsorg och service där behoven tillgodoses, leveranser säkras och servicen optimeras.

Kontakta oss

För bästa möjliga livskvalitet

Att bli äldre ska inte betyda att livskvaliteten minskar. Tvärtom, med rätt service och stöd, ska den förhöjas och göra åldrandet enklare, tryggare och roligare.

axCurae-modellen har som utgångspunkt att underlätta, förenkla och förgylla vardagen när orken och fysiken inte riktigt finns där längre eller man helt enkelt vill lägga tiden på annat än vardagssysslor. Den syftar också till att främja social samvaro och ett aktivare liv.

Modellen bygger på individanpassning och valfrihet. Med sin flexibilitet tillgodoser den fler behov än den traditionella äldreomsorgsmodellen.

Biståndsberättigad hemtjänst och hemsjukvård är en viktig del av samhällets omsorg och en självklar del i vår modell. Men behoven kan i många fall vara fler än de man blir beviljad. Eller man kanske faktiskt har behov av viss hjälp innan man ens har eller vill ha hemtjänst.

axCurae-modellen erbjuder insatser och tjänster när man har behov av dem. Och i den mängd man önskar. Antingen helt hållet mot privat finansiering, eller i kombination med offentligt bistånd.

Vår modell är utformad för att till fullo stödja äldre som vill bo kvar i sitt eget hem eller har växelvård. För att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med hög livskvalitet, samt där anhöriga kan känna sig trygga och själva få stöd om de önskar.

Central är möjligheten att lägga till ytterligare insatser som inte är beviljade via kommunen, mot privat betalning. Exempelvis en extra timmes fika i veckan eller en promenad i parken. Kanske någon som handlar, klipper gräset eller fixar stoppet i avloppet. Eller en fotmassage eller klippning. Tjänsterna är oändliga och flertalet är berättigade till RUT-avdrag.

Vår modell syftar även till att tillgängliggöra tjänster för pensionärer som inte har hemtjänst, men ändå kan ha ett visst behov av hjälp och service för att förenkla vardagen.

Privat finansiering

Digitala Verktyg

Vår SaaS-plattform är ett viktigt verktyg i axcurae-modellen. Plattformen är unik i sitt slag då den vänder sig till och sammanlänkar pensionärer, vårdgivare, omsorgstagare, närstående och kommun. Den integrerar digitala tjänster och e-handelslösningar med den dagliga omsorgen och servicen, vilket förenklar kommunikationen, gör tjänster och produkter mer lättillgängliga och effektiviserar den dagliga verksamheten.

Våra tjänster