Om oss

Vår vision är att förenkla, förbättra och utveckla svensk äldreomsorg, samt överlag tillgodose seniorers behov för en mer trivsam vardag.

Kontakta oss

Med visionen om en komplett omsorg

axCurae grundades 2020 med en drivkraft att förändra och förbättra äldreomsorgen. Bakom företaget finns ett seniort och multidisciplinärt team med omfattande erfarenhet av strategiskt, operativt och kommunikativt arbete inom vård, life science och IT, samt utveckling av större organisationer.

Vi representerar en nyskapande omsorgsmodell som tar äldreomsorgen in i framtiden. Vi behåller det som fungerar bra och tillför det som saknas – en hybridmodell med individanpassning som ledstjärna, där omsorgstagare och dess närstående får större möjlighet att styra valet av serviceinsatser.

Teknik i symbios med verkligheten
Vi lägger grunden för att tillgodose behov som tidigare förbisetts och drar upp ridån för agetech. I vår modell integrerar vi digitala lösningar med den dagliga omsorgen och skapar därigenom ökad trygghet, motverkar ofrivillig ensamhet, samt gör omsorgstjänster mer lättillgängliga.

Som ägare av omsorgsbolag har vi den unika fördelen att utveckla vår digitala plattform Seniora helt i samråd med användarna; det vill säga vårdpersonal och dess kunder. På så sätt har vi skapat genomtänkta lösningar och funktioner, väl förankrade i verkligheten.

Dotterbolag

Kronobergs Hemvård

Besök

Våra mjukvarulösningar

Vi erbjuder mjukvarulösningar för en optimerad omsorg och service, ökad livskvalitet för äldre, samt trygghet för anhöriga.

Seniora Manager

Ett webbadminsystem som effektiviserar dagliga verksamheten för omsorgs- och vårdbolag. Förutom att ge snabbare kommunikationsvägar och automatisera manuella arbetsflöden, medför det bättre service och en möjlighet till ökade intäkter.

Läs mer

Seniora App – Privat

Omsorgstagare, anhöriga och vårdgivare kommunicerar enkelt med varandra. Personal och besök verifieras. Tjänster och hjälpmedel kan enkelt beställas. Användaren får en dagöversikt och tips om lokala evenemang. Statusrapportering till anhöriga efter besök.

Läs mer

Seniora App – Företag

Det dagliga arbetet för omsorgspersonal underlättas genom förbättrad och förenklad kommunikation internt, samt även med omsorgstagare och anhöriga. Lägg därtill administrativa tidsvinster, optimerad service och nya intäktsmöjligheter.

Läs mer

Seniora Commerce

En e-handelslösning som är integrerad i appen Seniora samt företagets befintliga webbmiljö och möjliggör smidig försäljning av hjälpmedelsprodukter och omsorgsinsatser som inte täcks av offentlig finansiering, övriga hemservicetjänster och tjänster via samarbetspartners direkt till slutkunden, dvs omsorgstagare och anhöriga.

Läs mer