Där omsorg möter tech

För att livet som äldre ska bli så bra som möjligt

Kontakta oss

Seniorliv med guldkant

axCurae är en unik och nutida aktör – ett hybridföretag som bryter ny mark, där vi kombinerar hemtjänst och hemservice med tech och private pay.

Vi verkar för att öka valfriheten och individanpassa servicen och omsorgen, samt överlag tillgodose seniorers behov för att leva ett högkvalitativt liv.

Genom att integrera digitala lösningar och tillgängliggöra privat finansierade tjänster och produkter skapar vi förutsättningarna för bästa möjliga livskvalitet för äldre, en trygghet och stöd för anhöriga, samt ett mer tillfredsställande arbetsklimat för vård- och omsorgspersonal.

Individanpassning
Ökad valfrihet och mer fokus på individuella behov, både vad gäller tjänster och produkter.

Service on-demand
Större flexibilitet och möjlighet att beställa tjänster och produkter i den omfattning man önskar.

Ökad service och effektivitet
Förbättrad kommunikation mellan vårdgivare och kund, resurs-smartness och administrativ effektivitet.

Våra mjukvarulösningar

Vi erbjuder mjukvarulösningar för en optimerad omsorg och service, ökad livskvalitet för äldre, samt trygghet för anhöriga.

Seniora Manager

Ett webbadminsystem som effektiviserar dagliga verksamheten för omsorgs- och vårdbolag. Förutom att ge snabbare kommunikationsvägar och automatisera manuella arbetsflöden, medför det bättre service och en möjlighet till ökade intäkter.

Läs mer

Seniora App – Privat

Omsorgstagare, anhöriga och vårdgivare kommunicerar enkelt med varandra. Personal och besök verifieras. Tjänster och hjälpmedel kan enkelt beställas. Användaren får en dagöversikt och tips om lokala evenemang. Statusrapportering till anhöriga efter besök.

Läs mer

Seniora App – Företag

Det dagliga arbetet för omsorgspersonal underlättas genom förbättrad och förenklad kommunikation internt, samt även med omsorgstagare och anhöriga. Lägg därtill administrativa tidsvinster, optimerad service och nya intäktsmöjligheter.

Läs mer

Seniora Commerce

En e-handelsplattform som är integrerad i appen Seniora samt företagets befintliga webbmiljö och möjliggör smidig försäljning av hjälpmedelsprodukter och omsorgsinsatser som inte täcks av offentlig finansiering, övriga hemservicetjänster och tjänster via samarbetspartners direkt till slutkunden, dvs omsorgstagare och anhöriga.

Läs mer